Ekologija

EKOLOŠKI ASPEKT KORIŠĆENJA LKV SISTEMA

Primena sistema LKV krovnih struktura je opravdana i sa ekološkog aspekta, jer su uštede u utrošku gradnje, u poređenju sa klasičnim krovnim konstrukcijama i do 50%. Ovde je drvo upotrebljno na najracionalniji način, a njegove fizičke i mehaničke karakteristike su iskorišćene do maksimuma.