Toniranje i zaštita

ZAŠTITA I TONIRANJE LKV KONSTRUKCIJA

Na poseban zahtev LKV konstrukciju je moguće zaštititi fungicidnim sredstvom protiv bakterija, gljivica, letećih i neletećih insekata koji mogu napasti drvo. Takođe LKV konstrukcija može biti tonirana u boju prema želji naručioca.

Zaštitna sredstva mogu biti bezbojna ili takođe tonirana. Zaštita se vrši u toku procesa proizvodnje LKV konstrukcije. Sredstva se nanose prskanjem.

Tako zaštićeni LKV nosači se transportuju, isporučuju i montiraju na objekte.