LKV-C KONEKTER
METALNO SPOJNO SREDSTVO

Spojno sredstvo metalni LKV-C konekter je specijalna nazubljena pločica od pocinkovanog čeličnog lima koja ostvaruje čvornu vezu između štapova ispune ili formira nastavak štapa na Lakom Krovnom Vezaču.

Metalni LKV-C konekteri su elementi koji obrazuju čvornu vezu štapova rešetkastog sistema Lakih Krovnih Vezača, moraju biti serijski industrijski proizvod, hladno presovan, sa sposobnošću zabijanja u drvo presama bez ikakvih deformacija pločice i zubaca.

Metalni LKV- C konekteri se proizvode po zaštićenoj tehnologiji i u sistemu LKV se mogu koristiti samo konekteri tipa LKV-C. Metalni koneketeri tipa LKV- C se proizvode od čeličnog lima debljine t=1.5 mm prema odredbama BS 1449, poglavlje 1B, ili od čelika za duboko izvlačenje JUS C.B3.530, C.0146, HT – 40 sa površinskom zaštitom izvednom prethodnim pocinčavanjem lima sa 275 grama cinka po 1.0 m2 površine.

Dozvoljena nosivost konektera u spojnici metal – drvo i nosivost poprečnog preseka samog konektera na zatezanje, pritisak i smicanje je podatak dobijen ispitivanjem spojeva u institutima za ispitivanje konstrukcija registrovanim za tu vrstu delatnosti. Nikakvi analitički dobijeni podaci o nosivosti konektera ne mogu se prihvatiti.

Nosivost metalnih konektera se određuje ispitivanjem serija epruveta do sloma prema USLOVIMA ISPITIVANJA NOSIVOSTI METALNIH LKV KONEKTERA. Iz rezultata ispitivanja epruveta i uzoraka do sloma formirana je tablica nosivosti metalnih konektera u zavisnosti od orijentacije i pravca sile, drvenih vlakanaca i podužnog smera konektera, koju koristi Programski paket za automtski dizajn Lakih Krovnih Vezača.