SISTEM ZA INDUSTRIJALIZOVANU GRADNJU DRVENIH KROVNIH STRUKTURA
OD IDEJE DO REALIZACIJE KROVA

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura malih i srednjih raspona. Zasnovan je na upotrebi LKV-C konektera – specijalnog mehaničkog spojnog sredstva. Primenom LKV rešetkastih nosača izvode se krovovi sa ili bez stambenog potkrovlja najraznovrsnijih oblika krovnih struktura sa malim utroškom drveta, standardnog i proverenog kvaliteta nosača, male težine osnovnih elemenata i izuzetne ekonomičnosti. Montaža ovih krovova je veoma brza, a transport nosača do mesta gradnje izuzetno lagan.

Spojno sredstvo, metalni LKV-C konekter je specijalna nazubljena pločica od pocinkovanog čeličnog lima, koja ostvaruje čvornu vezu između štapova ili formira nastavak štapa na Lakom Krovnom Vezaču. Proizvodnjom LKV-C konektera LKV CENTAR je dostigao vrhove kvaliteta svetske tehnologije.

LKV nosače odlikuje velika prilagodljivost uslovima oblikovanja i funkcije objekata. LKV nosače projektuju stručnjaci u LKV CENTRU, izlazeći u susret i najkomplikovanijim zahtevima investitora i naručioca, koristeći svoje projektantsko umeće uz pomoć specijalno razvijenog softverskog paketa, čime se proces projektovanja automatizuje, a mogućnost pojave greške isključuje. Autorizovani program generiše i vizuelnu predstavu nosača i njihovog rasporeda, što dodatno pojednostavljuje montažu.

Nosači sistema LKV se proizvode u posebno opremljenim pogonima po zaštićenoj i strogo kontrolisanoj LKV tehnologiji. Svaki LKV nosač poseduje atest o kvalitetu konektera, podatke o upotrebljenoj građi i uslovima proizvodnje. LKV-C konekter je posebno ispitan i atestiran i LKV CENTAR daje punu garanciju na izvedene konstrukcije u LKV sistemu.

Primena sistema LKV krovnih struktura je opravdana i sa ekološkog aspekta, jer su uštede u utrošku građe, u poređenju sa klasičnim krovnim konstrukcijama, i do 50%. Ovde je drvo upotrebljeno na najracionalniji način, a njegove fizičke i mehaničke karakteristike su iskorišćene do maksimuma.

Oblikovne mogućnosti LKV sistema su veoma velike i one proističu iz fleksibilnosti sistema i njegove prirode da se može prilagoditi raznolikim zahtevima investitora, projektanata i korisnika. Iskustvo pokazuje da praktično ne postoji osnova objekta nad kojom se LKV konstrukcija ne može formirati, što znači da je LKV krov izveden i nad različitim i veoma razuđenim osnovama objekata.

Osnovni oblik LKV nosača čini rešetka koja može biti sa potpunom i delimičnom triangulacijom štapova ispune. Prednost takvog oblika nosača sagledava se u tome što automatski formiraju strukturu po kojoj se postavlja krovni pokrivač i istu takvu strukturu, po kojoj se montira plafonski sendvič. Iako je LKV sistem industrijalizovan, svaki krov se projektuje posebno prema zahtevu investitora, projektanata i korisnika i može se vrlo maštovito oblikovati do konačnog oblika.

LKV sistem je našao primenu kod objekata različitih namena, kao i kod već postojećih i novoprojektovanih objekata. Ovim sistemom uspešno, brzo i kvalitetno izvedene su krovne konstrukcije mnogih javnih, stambenih, industrijskih objekata: bolnica, škola, različitih ustanova, kao i objekata od istorijskog značaja.

LKV sistem čine standardni oblici jednovodnih, dvovodnih, četvorovodnih i složenih krovova i poligonalnih nosača za mansardne oblike krovova u rasponu do 18.00 m bez međuoslonaca, i sa više standardnih nagiba krovnih ravni za primenu svih poznatih krovnih pokrivača, od ravnog lima na daščanoj oplati do ćeramide na letvama. Primarna i sekundarna konstrukcija spojena u jedno – rešetkasti nosači na razmaku od 0.90 m postavljaju se preko serklaža i na taj način su spremni za daščanje ili letvisanje i postavljanje krovnog pokrivača.

Specifični oblik LKV konstrukcije projektovan je za sportske hale, koje se koriste za male sportove, uključujući i tenis. Atraktivna LKV konstrukcija ima višestruku ekonomsku opravdanost, jer se veoma brzo proizvodi i montira. Prekrivač konstrukcije je tenda, a rasponi su do 20 m sa praktično neograničenom dužinom osnove. Stečena iskustva u eksploataciji ovakvih objekata pokazuju da je, sa funkcionalnog aspekta, moguće postići najveći stepen iskorišćenja izgrađenog prostora uz minimalne troškove održavanja i pružanja usluga.

Drvene konstrukcije, zahvaljujući modernoj tehnologiji, uspešno nose sva stalna gravitaciona i sva propisana klimatska opterećenja i pri tom formira enterijer posebne atmosfere. Takav objekat je u hladnim danima skoro bez termičkih mostova, bez ikakve kondenzacije i pojave vlage po konstrukciji, a korišćenje prostora, dobijenih primenom ovih konstrukcija je prijatno, kvalitetno i komforno.