Dušan Tomić:
Kuće koje gradimo, projektovane su tako da na najbolji načinu udovolje željama klijenata. Radi se o namenski projektovanim objektima koji pored toga što se moraju uskladiti sa urbanističko-tehničkim uslovima za konkretnu parcelu i propisima zemlje u kojoj se dati objekat izvodi, specifičnim materijalima i tehnologijama koji će se primenjivati nakon ugradnje konstruktivnog sistema, projekat je neophodno prilagoditi tehnologiji proizvodnje i montaže, kao i uslovima transporta.

Iz prethodno rečenog sledi da su se do sada isporučene kuće u velikoj meri tehnološki razlikovale usled specifičnosti tržišta na koje smo ih isporučivati. A uspeli smo do sada da plasiramo na tržišta Grčke, Slovenije, Francuske, Holandije, Švedske, i Norveške.

Veliki broj projektantskih odluka proizilazi iz stepena prefabrikacije za koji se odlučimo u dogovoru s klijentima. Veći stepen prefabrikacije štedi vreme na montaži, ali je neophodno naći rešenja za naknadno povezivanje instalacija koje je se moraju ugraditi pre završnih obloga zidova i plafona. Takođe, postoji i velika mogućnost da se obloge oštete pri transportu ili montaži, kao i usled loših vremenskih uslova u vreme montaže. Mora se raditi koordinisano, precizno i maksimalno profesionalno, što LKV Centar već dugi niz godina uspešno usklađuje.