LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana
kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.