Davno u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu, kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status.

Čovekova najznačajnija graditeljska kreacija, bila je i ostaće krov, neophodan krov nad glavom, taj nezaobilazni element na svakoj kolibi, kući, oblakoderu, fabrici, školi…

Krov je najviši, najmarkantniji deo zgrade. Krov je kruna građevine – znali su da kažu stari majstori i nisu pogrešili, jer krov pored svih tehničkih karakteristika u domenu graditeljstva ispoljava veoma značajnu kreativnu fazu čovekovog stvaralaštva. Simbolika kojom zrače ova ostvarenja je veoma slojevita i prefinjena.

Naše građevinarstvo koristi krov kao veoma značajan element u arhitektonskom stvaralaštvu. Značajnu tradiciju koju su stekli gradeći kroz vekove samo su za trenutak zapostavili pred surovim naletom betonskih i čeličnih konstrukcija zgrada i krovova.

Sreća je da se shvatilo da je betona već previše, da smo njime okovani, a da još uvek postoji staro dobro drvo kome se možemo uvek vratiti.

Novi, stari krovovi. Možda je to najbolji prikaz palete proizvoda i graditeljskih uspeha mladog kolektiva LKV CENTRA iz Beograda sa velikim ambicijama i svetlom perspektivom.

Poštujući ekonomske zakonitosti da proizvodnja mora biti efikasna, ocenili su da je najcelishodnije rešenje u preduzeću organizovati proizvodnju i marketing, a nauci se obratiti za programska usmerenja.

Želja LKV CENTRA je da bude usmeren, nov program u oblasti građevinarstva, a u tome im je pomogao Arhitektonski fakultet u Beogradu, primenivši program od plemenitog materijala – drvene kose krovove i krovne konstrukcije industrijski prefabrikovane. Dobrih karakteristika, a preko potrebnih za ovo vreme.

Od početka do danas u potpunosti su osvojili ovaj sistem, doveli tehnološku obradu na standardni nivo kao što se to radi u preko 80% graditeljstva u zapadnim zemljama.

Ovakve nove konstrukcije obezbeđuju investitorima nove krovove na starim i novim zgradama, potkrovlja na starim zgradama… Ovom konstrukcijom otvorena je peta fasada zgrade.

U prvo vreme se iskristalisala misao da sve treba vratiti proverenom obliku krova i crepu, starom dobrom pokrivaču nad novom i na savremen način koncipiranom krovnom konstrukcijom. Ova ideja takođe počiva na želji da se drvo, koga nikada nije bilo previše, iskoristi na najcelishodniji način, da se troši manje drveta, a da ga raspodele na najekonomičniji način. LKV sistem to uspeva.

LKV CENTAR iz Beograda je osvojio proizvodnju krovnih konstrukcija, najboljih tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i estetskih kvaliteta sistema lakih krovnih vezača.

To je konstruktivni sistem izrađen od drveta na nov industrijski način u velikim serijama sa malim troškovima, ekonomičan, lagan i primenljiv u svim uslovima. Sistem konstrukcija lakih krovnih vezača – skraćeno LKV sistem, izvodi se od četinarske građe po sistemu rešetkastih nosača. Laki su i snažni. Mogu da prihvate sva opterećenja od krovnog pokrivača, snega i vetra, a grade se kao jednovodni, dvovodni i složeni krovovi.

Svaki krovni pokrivač: eternit, lim, salonit, tegola, crep, može lako naći mesta na krovovima izgrađenim u LKV sistemu. Ne može se zamisliti nova porodična kuća bez pravog krova, bez krova budućnosti. Funkcionalnog, lepog i ekonomičnog.

Po ceni prepravke hidroizolacije ravnog krova izvode se kose krovne ravni pokrivene standardnim krovnim pokrivačima, na krovnoj konstrukciji u LKV sistemu. Mala težina nove konstrukcije koja je uvek manja od predviđenog korisnog opterećenja ravnog krova ne zahteva nikakva ojačanja u konstrukciji objekta, a daje novi krov stabilan i siguran na vetru i kiši, daje novu kuću, novu arhitekturu, novi izgled starom objektu.

Lakim krovnim vezačima se ne grade samo krovovi nad skladištima, nadstrešnice nad poljoprivrednim mašinama, krovovi industrijskih hala manjeg raspona. Pored ovakvih krovova, krovova sa nekorisnim ili izgubljenim potkrovljem, LKV CENTAR gradi i krovove sa stambenim potkrovljem – korisnim prostorom. Na ovaj način se može, uz određena urbanistička uklapanja postići dvostruki cilj. Rešeni su problemi prokišnjavanja ravnih krovova i dobijen je, praktično poklonjen novi koristan stambeni prostor za nove generacije. Ovde se gama LKV sistema širi. Javljaju se dve modifikacije lakih krovnih vezača- rešetkasti laki krovni vezači za stambena potkrovlja, čime je rešen problem pretvaranja ravnih krovova na mnogim stambenim objektima u mnogim gradovima kod nas.

LKV CENTAR gradi nečujno. Bez fasadnih skela, bez teške građevinske mehanizacije, bez buke i bez prašine. Krovovi sa primenjenim LKV sistemom takođe se nečujno grade. Dok Vi telefonirate, dok pišete, primate poruke, nad Vašom glavom, bez maltera i bez betona, bez vlage i bez problema, ljudi LKV CENTRA stvaraju nove, sigurne i ekonomične radne prostore. Stvorene su nove ambijentalne vrednosti. Obogaćeni su gradovi, oplemenjene su kuće, ozarena dečja lica u novim prostranim stanovima i njihovim dečjim sobama. Pri tome stari stanari nisu ni osetili miris gradilišta. Dok Vi protrljate oči novi krov je pred Vama. Da li je to Vaša kuća? Da li je to Vaš grad? Da! LKV CENTAR gradi krovove budućnosti dok Vi spavate.

I dok Vi radite LKV CENTAR takođe gradi. Na poslovnim objektima pretvaranje ravnog krova u novi poslovni prostor postaje stvarnost u formi i obliku koji omogućava i rešenje najkomplikovanijih funkcionalnih, prostornih, arhitektonskih i urbanističkih uslova.

I dok studenti uče, LKV CENTAR radi. Veliki i lepi krovovi nad potkrovljem Studentskog grada u Beogradu su delo LKV CENTRA iz Beograda.

LKV CENTAR gradi krovove budućnosti, ali ne zaboravlja na tradiciju, na klasične krovove, na izbor znanja i umeća.

LKV CENTAR gradi krovove za generacije koje sad žive i za generacije koje dolaze, krovove za svaku kuću, za topao dom, za dečje jaslice, za vrtiće i škole, za ambulante i bolnice, proizvodne hale i industrijska skladišta.