LKV CENTAR gradi objekte budućnosti,

ali ne zaboravlja na tradiciju, na izbor znanja i umeća.

LKV CENTAR gradi krovove i kuće za generacije koje sad žive i za generacije koje dolaze,

za svaku kuću, za topao dom, za dečje jaslice, za vrtiće i škole, za ambulante i bolnice,

proizvodne hale i industrijska skladišta.

Konekter

Spojno sredstvo metalni LKV-C konekter je specijalna nazubljena pločica od pocinkovanog čeličnog lima koja ostvaruje čvornu vezu između štapova ispune ili formira nastavak štapa na Lakom Krovnom Vezaču.

Lepljeno lamelirano drvo

Lepljeno Lamelirano Drvo je građevinski materijal dobijen od tankih drvenih lamela, (dasaka, talpi), podjednake širine, postavljenih jedna preko druge, međusobno slepljenih određenim vrstama lepila

Oluci sa svim pratećim priborom

LKV CENTAR nudi kompletno rešenje za odvodnjavanje sa krovnih površina i to sa pogodnostima da kupac može sam da izabere komponente, tipove i boju vertikala i horizontala. Ovakvom uslugom se omogućava kupcu da sam utiče na izgled svog objekta i doprinese željenom estetskom efektu.

Šta je to LKV poligonalna HALA?

– Karakteristike našeg koncepta, koje ga izdvajaju od ostalih sistema su:

  • brza i laka instalacija
  • niska cena
  • optimizacija troškova eksploatacije
  • optimalni uslovi za korisnike
  • ekonomska isplativost.

– Višenamenske sportske dvorane dozvoljavaju primenu, razvoj i takmičarsku organizaiju svih vrsta malih sportova, kao i odvijanje svih oblika rekreacije.
– Najčešće se dvorane koriste za rekreativno bavljenje malim fudbalom, ali i tenisom, košarkom i drugim sportovima.
– Velika primenjenost ovakvih hala je u pozicioniranju dvorana uz školske objekte, gde se u toku dana odvija nastava fizičkog vaspitanja, a u večernjim satima rekreativno bavljenje sportom.

KROVNA KONSTRUKCIJA

Potrebno da popunite upitnik kako bismo mogli da Vam pošaljemo ponudu za izvođenje radova.

Budite precizni u opisima – od toga zavisi preciznost ponude!

U LKV Centru kupujem samo najkvalitetnije KJG oluke.

Limar
Limar

Postavljanjem LKV Krovne konstrkucije uštedeli smo novac i vreme.

Građevinac
Građevinac

Postavljanjem LKV Krovne konstrkucije uštedeli smo novac i vreme.

Građevinac
Građevinac