PREFABRIKOVANE MONTAŽNE KUĆE

Prefabrikovane drvene montažne kuće i objekti drugih namena

Javni objekti, sportski objekti, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti.

Proizvode se od sušenog austrijskog drveta KVH u kombinaciji sa osb/fermacell pločom. Ispuna je kamena vuna u debljini koju bira investitor.

Opcije koje nudimo: Siva faza, visoka siva faza i ključ u ruke.

Ograničenja u obliku i veličini nemamo – komplikovani objekti su nam poseban izazov.

Za ponudu je potrebno da imate skicu ili projekat i kopiju plana parcele na kojoj se gradi objekat.