Moderne i klasične drvene montažne kuće, proizvedene prema evropskim standardima, projektovane prema Vašim zahtevima. Proizvode se od sušenog austrijskog drveta (kvh), sa mogućnošću odabira različitih debljina zidova, tipova termoizolacije, finalne obrade unutrašnjih i spoljašnjih zidova…